farbo
26 مهر 1401 - 10:25

ناترازی گاز زنجیره‌ای از مشکلات امنیتی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت گفت: ناترازی گاز، بیکاری پرسنل و تعطیلی کارخانجات، عدم صادرات، ارزآوری و همچنین زنجیره‌ای از مشکلات امنیتی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس در جلسه علنی امروز سه‌شنبه نیز در ادامه روند رسیدگی به گزارش کمیسیون متبوع خود اظهار کرد: این موضوع یکی از بحث های ضروری کشور در ارتباط با ناترازی و میادین مشترک است. بحث این نیست که فقط در کمیسیون ما مطرح شده باشد بلکه در برنامه‌های توسعه کشور و هم در بودجه سنواتی و هم تاکیدات صریح مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و بررسی گزارشات ناترازی در جلسات مشترک دولت و مجلس منجر به تهیه گزارش در این رابطه شد. وی افزود: عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه و تحریم‌ها و عدم تامین سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی منجر شده که امروز کشور با شرایط ناترازی مواجه شود. اگر مجلس در برنامه توسعه هفتم و در بودجه 1402 و پس از آن فکر جدی نشود، ما با بحران های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اشتغال و معیشت بیش از گذشته مواجه خواهیم شد. حسنوند ادامه داد: نیروگاه‌های برقی ما در زمستان و تابستان با کاهش تامین سوخت مواجهند. ما در زمستان سال گذشته حدود ۱۹۰ میلیون مترمکعب کاهش و ناترازی گاز داشتیم؛ پیش بینی ما هشت درصد برای زمستان امسال و بیش از ۲۳۰ میلیون کاهش گاز خواهیم داشت. حسنوند خطاب به وزیر نفت تاکید کرد: ناترازی گاز، بیکاری پرسنل و تعطیلی کارخانجات و عدم صادرات و ارزآوری را به دنبال دارد و زنجیره‌ای از مشکلات امنیتی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. کارخانجاتادامه دارد...
منبع: فارس
شناسه خبر: 789699