farbo
14 مرداد 1401 - 14:51

رسیدن خرید تضمینی گندم به مرز ۳۰۰ هزار تن در استان همدان

خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان همدان با افزیش ۵۸ درصدی به ۲۹۷ هزار و ۴۶۶ تن رسید.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی همدان گفت: تاکنون ۳۴ هزار و ۱۰۹ میلیارد ریال خرید تضمینی گندم در استان داشته ایم که از این میزان ۱۷ هزار و ۸۳۱ میلیارد ریال آن پرداخت و مابقی نیز به تدریج به حساب کشاورزان واریز می‌شود.

مسعود بکایی افزود: کشاورزان شهرستان رزن با بیش از ۸۸، ۸۵ هزار تن بیشترین میزان گندم تولیدی را به مراکز خرید تضمینی در  استان همدان تحویل داده اند و شهرستان نهاوند نیز با بیش از ۶۴ هزار تن گندم در رده دوم قرار دارد.

او افزود: میزان خرید گندم در شهرستان اسدآباد ۴۴ هزار و ۲۴۶ تن، کبودرآهنگ ۵۰ هزار و ۳۸ تن و همدان نیز۱۳ هزار و ۵۷۳ تن است.

۵۲ مرکز خرید تضمینی گندم در استان همدان ایجاد شده است و خرید تضمینی گندم تا یک ماه اینده ادامه دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی همدان گفت: از این تعداد ۲ مرکز خرید به صورت دولتی و مابقی مراکز مربوط به بخش خصوصی و مباشرین تعاونی روستایی و کارخانجات آرد فعال هستند که تا پایان شهریور کار خرید تضمینی گندم از کشاورزان را انجام می‌دهند.

استان همدان دارای ۶۹۲ هزار هکتار زمین زراعی (آبی و دیم) و ۱۱۷ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی است که بر اساس آخرین آمار‌های منتشر شده، ارزش ریالی تولیدات کشاورزی استان معادل ۶۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال است.

باشگاه خبرنگاران جوانهمدانهمدان

شناسه خبر: 536543